Smazat účet

Smazat účet

V Případě, že požádáte o vymazání vašich osobních údajů, bude Vám rovněž zrušen účet. Smazat účet můžete přímo v aplikaci PROUD (Menu -> Profil -> Smazat účet. )
nebo zašlete požadavek na zrušení účtu na emailovou adresu proud@ecab.cz. Na takovou žádost Vám odpovíme do 24 hodin.

Delete account

If you request to delete your personal data, your account will also be canceled. You can delete the account directly in our app PROUD (Menu -> Profile -> Delete account. )
or send a request to cancel the account to the email address proud@ecab.cz. We will respond to such a request within 24 hours.

POŘÁD SI NEVÍTE RADY? ZEPTEJTE SE ZDE